Gradonačelnik Nišić s predsjednicom udruženja „Posavina bez mina“ o rezultatima projekta „Digitalno upravljanje deminiranim zemljištem na području Brčko distrikta BiH“

4.1.2024. Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine prim. dr. Zijad Nišić održao je sastanak s predsjednicom udruženja „Posavina bez mina“ Svjetlanom Pavlović sa kojom je razgovarao o rezultatima projekta „Digitalno upravljanje deminiranim zemljištem na području Brčko distrikta BiH“.

Image for news

U okviru projekta koji predstavlja prvu fazu uspostave kompletnog geoinformacionog sistema za zemljište koje je tokom rata zagađeno minama, potpisan je Memorandum o korištenju rezultata projekta s Odjeljenjem za javnu sigurnost, a koji će omogućiti zaposlenima ovog odjeljenja da na terenu mogu izvršiti geopozicioniranje.

S obzirom na to da se radi o vrijednom alatu, razgovarano je i o mogućnosti da i druga resorna odjeljenja dobiju mogućnost korištenja geoprostornih podataka, kao i o narednoj fazi projekta koja bi omogućila izradu web portala i mobilne aplikacije.

Tokom implementacije projekta prikupljeni su i najnoviji podaci o stradalima od mina (RVI i civilne žrtve rata). Razgovarano je i o uspostavi saradnje s tijelom koje radi na izradi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.