Razmatrano uvođenje elektronskih listi čekanja pacijenata

23.1.2024. S ciljem poboljšanja uslova pacijenata i smanjenja potencijalne korupcije u zdravstvu, u Vijećnici je održan sastanak sa predstavnicima Centra civilnih inicijativa (CCI) sa kojima je razgovarano o uvođenju elektronskih listi čekanja u JZU „Zdravstveni centar Brčko“.

Image for news

Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine prim. dr. Zijad Nišić, zamjenik gradonačelnika dr. Anto Domić, glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH Željko Antić, direktor JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Emir Osmanović, šefica Pododjeljenja za javno zdravstvo Anđa Nikolić, šefica Službe za administraciju i statistiku Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vanja Grujić, zamjenik direktora Ureda za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH Zoran Blažević te predstavnici Centra civilnih inicijativa (CCI) Asmir Ćilimković i Mersad Avdić.

Predstavnici Centra civilnih inicijativa (CCI) kazali su da je ovo jedna od rijetkih aktivnosti koja je dobila ogromnu pažnju građana. Navode da bi uvođenjem elektronskih listi čekanja građani imali potpuni uvid u zakazane preglede i operacije, a zdravstvenim radnicima pojednostavljuje se komunikacija sa pacijentima i olakšava njihov rad. Objasnili su da je ovaj softver inovativan i fleksibilan, što omogućava integraciju u različite zdravstvene ustanove.

Izraženo je veliko interesovanje za ovaj projekat te će se u narednom periodu razmotriti modaliteti ove saradnje.